پلی کلینیک دکتر فروغ
طب سوزنی

در طب سوزنی تحریک نقاط بسته به تشخیص پزشک معالج ممکن است با وارد نمودن جریان الکتریکی به سوزنها انجام شود . در بسیاری موارد نیز به جای سوزن از تحریک موثر نقاط با لیزر کم توان ، میدانهای مغناطیسی ضرباندار و پالسهای نوری استفاده می شود که وابستگی پزشک به استفاده از سوزنهای سنتی را تا حدودی کاهش می دهد

طب سوزنی

به منظور درمان طب سوزنی از طریق نقاط مشخص که برای هر بیماری بخصوص در نظر گرفته شده است با مانورهایی که به سوزن داده می شود می توانند برای کم کردن و بیرون راندن عامل ایجاد کننده بیماری یا پاتولوژیک اقدام نمایند.

طب سوزني و سردرد

بدون شك يكي از شايعترين علل مراجعه بيماران به كلينيك هاي تخصصي و مطب پزشكان سردرد مي باشد. سردرد با علل مختلف مي تواند بروز كند كه علل آن در قسمت سردرد توضيح داده شده است ولي درمان سردرد معضلي است كه نياز به توجه ويژه و چند تخصصي دارد .

طب سوزني و آرتروز

طب سوزني درد بيمار را كاهش داده و نتايج حاصل از ورزش درماني و توانبخشي بيمار را تسريع مي كند در واقع طب سوزني به تنهايي براي بيمار آرتروزي مفيد نبوده و خدمات بازتواني مناسب تحت نظر متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي ضروريست.

طب سوزني

طب سوزني درد بيمار را كاهش داده و نتايج حاصل از ورزش درماني و توانبخشي بيمار را تسريع مي كند .

طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین - 09128883465